Szkolenia dla psychoterapeutów

380

Rozumienie i psychoterapia osób z zaburzeniami odżywiania się

OPIS SZKOLENIA Szkolenie umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy klinicznej na temat zaburzeń odżywiania się, a także umożliwia rozwój kompetencji w obszarze prowadzenia psychoterapii osób z zaburzeniami odżywiania się. Uczestnicy będą potrafili analizować proces budowania relacji psychoterapeutycznej i współpracy terapeuty z innymi specjalistami. W trakcie ćwiczeń możliwe będzie rozwijanie umiejętności zastosowania zarówno wiedzy dotyczącej rozumienia psychopatologii zaburzeń […]
390

Depresja i zaburzenia lękowe u młodzieży- terapia w oparciu o koncepcję mentalizacji.

OPIS SZKOLENIA Umysł rozwija się w kontekście relacji przywiązania – badania nad tym obszarem wskazują kierunki w psychoterapii dzieci i młodzieży. Terapia oparta na mentalizacji proponuje: sposób pracy dostosowany do potrzeb młodzieżowych pacjentów oraz możliwość ich głębokiego rozumienia. Szkolenie ma za zadanie poszerzenie wiedzy o tym sposobie pracy oraz rozwoju umiejętności posługiwania się nim w […]
350

INTENSYWNY KURS: ROZWÓJ SEKSUALNY DZIECI I MŁODZIEŻY – ZACHOWANIA NORMATYWNE I NIENORMATYWNE W RÓŻNYCH GRUPACH WIEKOWYCH

OPIS SZKOLENIA Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży, zaburzeniami charakterystycznymi dla różnych grup wiekowych i sposobami pracy terapeutycznej. Oprócz wiedzy przekazywanej w formie wykładu i konwersatorium uczestnicy będą mieli sposobność poćwiczyć prowadzenie rozmów na tematy związane z seksualnością z rodzicami, dziećmi i nastolatkami. Będzie też możliwość superwizowania […]
380

Leczenie następstw traumy u dzieci i dorosłych– pomoc interwencyjna, diagnoza zaburzeń potraumatycznych i ich terapia w modelu poznawczo-behawioralnym

OPIS SZKOLENIA Traumę definiuje się jako zdarzenie, w którym wystąpiło ryzyko śmierci bądź poważnego uszkodzenia ciała lub naruszenia jego integralności. Większość ludzi w ciągu swojego życia doświadcza przynajmniej jednego traumatycznego zdarzenia, a spośród nich spora część doświadczy w ich następstwie długotrwałego cierpienia psychicznego o różnym nasileniu. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnika do pracy z […]
270

Wyzwania okresu adolescencji i specyfika terapii nastolatka w podejściu systemowym

OPIS SZKOLENIA Wiek dorastania rozpoczyna się w 10–12 roku życia i trwa do osiągnięcia wieku młodzieńczego, przypadającego na 18–19 rok życia. W adolescencji, bardziej, niż w jakimkolwiek innym etapie rozwoju, człowiek podlega działaniu wielu sił wewnątrz-psychicznych, ale także niekontrolowanych zmian w ciele oraz naciskom świata zewnętrznego. Zmieniające się ciało sprawia, że młody człowiek silnie koncentruje […]
450

Mniejszości seksualne

OPIS SZKOLENIA Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem różnych grup mniejszościowych odnoszących się do szeroko rozumianej seksualności człowieka i przedstawienie co dla terapii może oznaczać identyfikowanie się pacjentów z tymi grupami. Skupiają one osoby, których sposób realizowania swojej seksualności lub płciowości czy też budowania związków nie przebiega zgodnie z powszechnie w naszym społeczeństwie przyjętymi […]
380

Zrozumieć uzależnionego- rzecz o mechanizmach obronnych.

OPIS SZKOLENIA Szkolenie  prowadzone będzie metodą warsztatową: wykład, dyskusja – wymiana doświadczeń, praca w małych grupach ćwiczeniowych na podstawie opisów przypadków itp. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę nt. psychologicznego funkcjonowania osoby uzależnionej i umiejętności  rozpoznawania psychologicznych mechanizmów uzależnień. PLAN SZKOLENIA Część wstępna: zapoznanie, integracja, oczekiwania. Praca nad przekonaniami dotyczącymi funkcjonowania osób uzależnionych , […]
380

Proces diagnozowania osoby uzależnionej

OPIS SZKOLENIA Szkolenie  prowadzone będzie metodą warsztatową: wykład, dyskusja – wymiana doświadczeń, praca w małych grupach ćwiczeniowych na podstawie opisów przypadków itp. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności  budowania kontaktu i zmierzania w kierunku postawienia diagnozy uzależnienia. PLAN SZKOLENIA Część wstępna: zapoznanie, integracja, oczekiwania. Dyskusja i ćwiczenia dotyczące warunków pierwszego kontaktu – […]

Rozwój osobisty na Email?

Otrzymuj regularnie informacje o najnowszych artykułach i najciekawszych szkoleniach i warsztatach.

Zapoznałem się z Regulaminem i Polityką prywatności portalu mojapsychologia.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji o szkoleniach psychologicznych i informacji handlowych od mojapsychologia.pl

FreshMail.pl