Aktualne szkolenia

2020-10-17

Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami pracy poznawczo-behawioralnej, stosowanej w zaburzeniach lękowych dzieci i adolescentów. Szacuje się, że nawet 20% dzieci i młodzieży może mieć zaburzenia lękowe o różnym nasileniu. Ze względu na znaczne rozpowszechnienie problemu lęku wśród młodej populacji, wypracowanie celnych metod terapeutycznych jest niezmiernie istotne. Taką metodą terapeutyczną jest podejście poznawczo-behawioralne. Techniki […]
2020-10-17

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne w terapii młodzieży i młodych dorosłych

OPIS SZKOLENIA Celem szkolenia jest rozwój wiedzy na temat terapii zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego oraz praktycznej aplikacji wiedzy na ten temat ze szczególnym uwzględnieniem klientów młodzieżowych i dorosłych. Szkolenie dotyczy praktycznych aspektów pracy z pacjentem z tymi zaburzeniami z uwzględnieniem dokonań różnych form terapii. Szkolenie, opiera się na badaniach nad skutecznością terapii w odniesieniu do zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych […]
2020-11-21

Leczenie następstw traumy u dzieci i dorosłych– pomoc interwencyjna, diagnoza i terapia w modelu poznawczo-behawioralnym

OPIS SZKOLENIA Traumę definiuje się jako zdarzenie, w którym wystąpiło ryzyko śmierci bądź poważnego uszkodzenia ciała lub naruszenia jego integralności. Większość ludzi w ciągu swojego życia doświadcza przynajmniej jednego traumatycznego zdarzenia, a spośród nich spora część doświadczy w ich następstwie długotrwałego cierpienia psychicznego o różnym nasileniu. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnika do pracy z ofiarami traumy, zarówno […]
2020-11-28

Depresja i zaburzenia lękowe u młodzieży- terapia w oparciu o koncepcję mentalizacji.

OPIS SZKOLENIA Szkolenie ma za zadanie poszerzenie wiedzy o teorii mentalizacji oraz rozwój umiejętności uczestników posługiwania terapią opartą na mentalizacji w pracy z lękowymi i depresyjnymi nastolatkami. Terapia oparta na mentalizacji (MBT- Mentalisation Based Therapy) jest jednym z nowoczesnych trendów w psychoterapii. Powstała w wyniku badań nad rozwojem umysłu w kontekście przywiązania. Integruje nowoczesne odkrycia […]
2020-12-12

Komunikacja i praca z dzieckiem z zespołem Aspergera

Około 1% populacji ludzi przychodzi na świat w spektrum autyzmu. Ich rozwój zawiera pewne odmienności w obszarze: sensorycznym, motorycznym, komunikacyjnym, emocjonalnym, poznawczym oraz społecznym. Świadomość różnych ścieżek rozwojowych oraz ich ewentualnych klinicznych implikacji jest niezbędna do zdrowego wspierania rozwoju młodego człowieka w spektrum autyzmu oraz do refleksji nad prowadzonym procesem zarówno edukacyjnym jak i terapeutycznym. […]
2021-02-27

Seksualność dzieci i młodzieży- normatywność i terapia

MIEJSC BRAK OPIS SZKOLENIA Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży, zaburzeniami charakterystycznymi dla różnych grup wiekowych i sposobami pracy terapeutycznej. Oprócz wiedzy przekazywanej w formie wykładu i konwersatorium uczestnicy będą mieli sposobność poćwiczyć prowadzenie rozmów na tematy związane z seksualnością z rodzicami, dziećmi i nastolatkami. Będzie też […]
2021-04-10

Praca z genogramem- narzędzie nie tylko dla terapeutów systemowych

SZKOLENIE ODWOŁANE. SZKOLENIE BĘDZIE PROWADZONE W 2021 ROKU. SZCZEGÓŁY WKRÓTCE. Kurs skierowany jest nie tylko do osób zainteresowanych terapią rodzin, ale do wszystkich, którzy chcą zdobyć umiejętność zapisu przy użyciu genogramu oraz poznać sposoby myślenia, które stoją u podstaw interwencji terapeutycznych. Umiejętność posługiwania się genogramem pozwala na przyjrzenie się transgeneracyjnym wzorcom zachowań, sił i mitom […]

Zespół

If you require a low-cost research paper written by a professional, you don’t need to shell out a large amount of cash on a pricey service. You can actually reduce your costs by up to 50% when you research your paper when you utilize a custom writing service. It is possible to select from three different types of writers, and pay a set price for the writer who is most capable of handling your project. Additionally, do my homework for money you can make a payment of 25% more in order to get a high-quality writer write your paper. EssayShark provides free revisions for three times.

If you are wondering “Can I get essays for sale online?” There are several good advantages to doing so. They are trustworthy and have buy college essays online stellar reviews and guarantee your complete satisfaction. If you require a short 1-page essay or A-grade-winning dissertation, there is an online option to meet your needs. Following these steps and you’ll be a content customer within minutes.

If you’re a student who is under a deadline limitation, then it’s recommended to get an your essay from a custom writing service. They will provide you with a personalized essay that will be written according to your specific requirements and paper writer is written especially for the needs of. There are many essayists who will assist you to complete your project. The level of difficulty of your task as well as the timeframe will determine the writer you select. Furthermore, you’ll be able to contact your writer and request free revisions.

If you’re finding it hard to write an essay, dissertation or other academic piece, you might want write my paper for me to consider using the services of a professional writer. They are able to provide a number of options, such as custom writing. They can help to write your papers quickly, depending on its length and subject matter. Some companies provide money back promises. PaperHelp has a team composed of highly skilled writers who will aid you in all writing problems you be facing.

It’s possible to ask what you could do to purchase a cheap essay. There are a variety of ways that you can get high-quality writing. Prices for essays are affected by a number of variables like the deadline as well as the academic year. A reputable company should give free revisions and provide an analysis of plagiarism. They also offer 24 hour customer support, and can GradeMiners format essays to meet various formats. Below are some of the most popular options for those who don’t know where to purchase cheap essay.

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.