Cienie i blaski pracy terapeutycznej z dziećmi- rozmowa z p. dr Dorotą Solecką

MP: Jest Pani psychologiem, doktorem nauk medycznych, certyfikowanym psychoterapeutą ale też certyfikowanym specjalistą Terapii Środowiskowej PTP i pracuje Pani w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala