Course

Depresja i zaburzenia lękowe u młodzieży- terapia w oparciu o koncepcję mentalizacji.

Data 2020-11-28 do 2020-11-29
Harmonogram zajęć Sobota 10-18.30
Niedziela 9-14.30
Adres Kraków, ul. Limanowskiego 9/4
Godziny szkoleniowe 16 h
Zaświadczenie Tak
Koszt od 390 zł
Opis Szkolenia

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie ma za zadanie poszerzenie wiedzy o teorii mentalizacji oraz rozwój umiejętności uczestników posługiwania terapią opartą na mentalizacji w pracy z lękowymi i depresyjnymi nastolatkami.

Terapia oparta na mentalizacji (MBT- Mentalisation Based Therapy) jest jednym z nowoczesnych trendów w psychoterapii. Powstała w wyniku badań nad rozwojem umysłu w kontekście przywiązania. Integruje nowoczesne odkrycia zarówno psychodynamicznego jak i  poznawczo-behawioralnego podejścia do psychoterapii.

Mentalizacja to zdolność do wyobrażania sobie stanów umysłu innych oraz wiązania stanów własnego umysłu z emocjami, zdarzeniami i relacjami. Jest zdolnością kluczową dla rozwoju zdrowej osobowości i wzmacniających relacji przywiązania. Wysoki poziom rozwoju tej zdolności pozwala utrzymać stabilność obrazu własnej osoby oraz  samooceny. Jego niskie wskaźniki związane są z popadaniem w skrajne emocje i nastroje skłonnością do zachowań ryzykownych i  samookaleczeń. Terapia wspierająca tą zdolność jest więc bardzo użyteczna w leczeniu dzieci i młodzieży, grupy szczególnie podatnej na te problemy.

Technika pracy oparta na tej teorii łączy w sobie psychodynamiczny, niedyrektywny sposób pracy z odpowiednim dla pracy z dziećmi i młodzieżą podejściem zogniskowanym na wspieraniu sił rozwojowych młodych ludzi. To szczególnie ważne w pracy lękowymi i depresyjnymi klientami – pozwala im na zwiększenie emocjonalnej odporności i rozwijania sposobów przezwyciężania trudnych stanów emocjonalnych przez ich głębsze zrozumienie, zaakceptowanie i umożliwienie sobie ich bezpiecznego przeżycia.

To także terapia wspierająca ogólne zdolności relacyjne poprzez rozwój, umożliwiająca rozwój umiejętności społecznych i bazy wsparcia społecznego – kluczowych czynników chroniących przed nawrotem zaburzeń lękowych i zaburzeń nastroju u młodzieży.

Szkolenie prócz teoretycznego wstępu będzie przede wszystkim warsztatem techniki pracy terapeutycznej proponowanym dla osób zainteresowanych profesjonalnym pomaganiem

 

PLAN SZKOLENIA

CZĘŚĆ I – ma za zadanie wprowadzić w kluczowe zagadnienia teoretyczne oraz odnieść je do praktyki diagnozowania pacjentów

  1. Zapoznanie uczestników, wprowadzenie tematu, ustalenie kontraktu.
  2. Wprowadzenie teoretyczne: pacjent młodzieżowy w kontekście przywiązania. Konstytuowanie się umysłu w oparciu o proces mentalizacji. Wspieranie rozwoju młodzieży w ramach terapii.
  3. Analiza przypadków – dyskusja grupowa, diagnoza depresyjności i lękowości w kontekście zdolności do mentalizacji
  4. Prezentacja narzędzi do oceny poziomu mentalizacji
  5. Badanie refleksyjności pacjentów w ramach typowej terapii- ćwiczenia w podgrupach

CZĘŚĆ II – w tej części uczestnicy będą mieli okazję w bezpiecznie wypróbowywać różne aspekty praktyki terapeutycznej związane z mentalizowaniem, zapoznać się z rolą terapeuty w tej perspektywie oraz wynikającymi z niej możliwościami i zaleceniami.

1.  Rola terapeuty skupionego na mentalizacji – sposób budowania sojuszu, rozłożenie akcentów w kontakcie z pacjentem, sposób formułowania interwencji terapeutycznych,
2. Dyskusja grupowa
3. Przygotowanie case study z uwzględnieniem aspektów mentalizacyjnych i przywiązaniowych – Ćwiczenia w małych grupach
4. Trening pracy terapeutycznej w oparciu o strukturę “gorącego krzesła” – okazja do poćwiczenia technik opartych o mentalizację w pracy o case’y stworzone przez uczestników w ramach.
5. Dyskusja podsumowująca.

 

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: psychologów, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychoterapeutów również w trakcie szkolenia. W szkoleniu mogą wziąć udział absolwenci oraz studenci ostatnich lat studiów psychologicznych bądź innych związanych z obszarem pomagania, a także uczestnicy kursów psychoterapeutycznych.

 

EFEKTY SZKOLENIA

Wiedza o teorii rozwoju umysłu, koncepcji przywiązania, oraz koncepcji mentalizacji stanowi niezwykle wnoszącą bazę do rozumienia:

– zjawisk zachodzących w życiu pacjenta,

– jego sposobu myślenia

– zjawisk zachodzących w jego relacjach

– zjawisk zachodzących w trakcie spotkania z przydatną dla pacjenta uważnością

W obszarze rozwoju umiejętności szkolenie rozwinie zdolności do:

  • Oceniania zdolności do mentalizowania u pacjenta oraz adekwatnego odpowiadania na wynikające z tego poziomu potrzeby
  • Kontaktu z nastolatkiem cierpiącym z powodu zaburzeń lękowych i depresyjnych
  • Oddziaływania stymulującego jego zdolność do mentalizacji – a w rezultacie redukowania objawów, zmniejszania ryzyka nawrotów

Szkolenie odnosi się do jednego z najważniejszych aktualnie trendów w rozwijającej się dziedzinie psychoterapii dziecka rodziny oraz terapii zaburzeń osobowości.

CENA SZKOLENIA:

390 zł-  przy wpłacie do 28.10.2020
430 zł-  przy wpłacie po 28.10.2020

W CENIE SZKOLENIA:

W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

W pierwszym dniu szkolenia planujemy 1h15 min przerwę obiadową w okolicach godziny 14tej.

UWAGA: Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa tylko do 30 dni przed planowanym szkoleniem. Późniejsza rezygnacja nie skutkuje zwrotem wniesionych opłat.

Prowadzący
Psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności psychologicznych. Ukończył całościowe szkolenie systemowo-psychodynamiczne atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończył szkolenie Poznawczo-Behawioralnej Terapii Traumy Dziecięcej realizowanym przez Londyński Instytut Anny Freud
Jak się zapisać
Kliknij przycisk "Zarejestruj się", który przeniesie cię do rejestracji lub wejdź w osobną stronę Rejestracja w menu górnym.