Course

Mniejszości seksualne

Data 2019-02-15 do 2019-02-16
Harmonogram zajęć Piątek 9-19
Sobota 9-15.30
Adres ul. Limanowskiego 4/9
Godziny szkoleniowe 20 h
Zaświadczenie Tak
Koszt od 450 zł
Opis Szkolenia

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem różnych grup mniejszościowych
odnoszących się do szeroko rozumianej seksualności człowieka i przedstawienie co dla terapii może
oznaczać identyfikowanie się pacjentów z tymi grupami. Skupiają one osoby, których sposób
realizowania swojej seksualności lub płciowości czy też budowania związków nie przebiega zgodnie z
powszechnie w naszym społeczeństwie przyjętymi zasadami. Naraża to osoby identyfikujące się z
grupami mniejszościowymi na stygmatyzację czy odrzucenie a w terapeutycznych gabinetach na
nieuzasadnione patologizowanie ich preferencji.

Podczas zajęć zostanie omówiona specyfika funkcjonowania osób identyfikujących się z mniejszością nieheteroseksualną, identyfikujących się jako osoby niekonformistyczne płciowo (transpłciowe), przynależne do społeczności BDSM, aseksualne czy żyjące w konsensualnej otwartej niemonogamii. Oprócz wiedzy przekazywanej w formie wykładu i konwersatorium uczestnicy będą mieli sposobność poćwiczyć prowadzenie rozmów na powyższe
tematy czy poddać superwizji prowadzone przez siebie terapie.

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo-seminaryjnej z elementami warsztatu.

PLAN SZKOLENIA

1. Seksualność człowieka – podstawowe zagadnienia, terminy, definicje.
2. Specyfika funkcjonowania różnych grup mniejszościowych.
3. Osoby nieheteroseksualne jako grupa mniejszościowa.
4. Specyfika terapii osoby nieheteroseksualnej, pary jednopłciowej i rodziny z wyboru.
5. Podstawowe zagadnienia związane z płcią człowieka.
6. Osoby niekonformistyczne płciowo (transpłciowe) a osoby transseksualne.
7. Terapia na różnych etapach procesu tranzycji.
8. Zasady budowania relacji w związkach identyfikujących się ze społecznością BDSM.
9. Problematyka ról dominacji i uległości w terapii.
10. Życie osób aseksualnych.
11. Osoby aseksualne w terapii.
12. Specyfika związków konsensualnie poliamorycznych.
13. Poliamoryści w terapii.
14. Omówienie kazuistyki.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla psychologów, lekarzy i psychoterapeutów, posiadających doświadczenie w indywidualnej terapii osób dorosłych i par.

EFEKTY SZKOLENIA
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat funkcjonowania różnych grup mniejszościowych, a także umiejętność prowadzenia wywiadu z osobami należącymi do grup mniejszościowych i rozpoznawania specyficznych trudności osób z grup mniejszościowych.

CENA SZKOLENIA 

450 zł przy wpłacie do 10.12.2018

520 zł przy wpłacie 10.12.2018 – 24.01.2019

W CENIE SZKOLENIA:

W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

UWAGA: Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa tylko do 21 dni przed planowanym szkoleniem. Późniejsza rezygnacja nie skutkuje zwrotem wniesionych opłat.

Prowadzący
Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym Klinik Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, współpracownik Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.
Jak się zapisać
Kliknij przycisk "Zarejestruj się", który przeniesie cię do rejestracji lub wejdź w osobną stronę Rejestracja w menu górnym.