Course

Narzędzia i techniki komunikacji w pracy z dzieckiem

Data 2019-10-12 do 2019-10-13
Harmonogram zajęć Sobota 10-18.00
Niedziela 10-14.00
Adres ul. Limanowskiego 9/4
Godziny szkoleniowe 13 h
Zaświadczenie Tak
Koszt od 280 zł
Opis Szkolenia

OPIS SZKOLENIA

Spotkanie ma na celu głębokie i praktyczne przyjrzenie się zagadnieniu uważnej komunikacji w relacji z dzieckiem. Uczestnictwo w warsztatach stwarza okazję nowego spojrzenia na pracę z dzieckiem, daje możliwość poznania, przyswojenia i przekazania prawidłowych zachowań w tej dziedzinie. Umożliwia zapobieganie deficytom emocjonalnym dziecka, jest także jedyną okazją do poznania metod mądrego i kompetentnego wspomagania rozwoju w tym najistotniejszym okresie życia.

Szkolenie przygotowuje opiekunów do tworzenia procesu wychowawczego wolnego od elementów przemocy nierozpoznawanej, ukrytej i symbolicznej, procesu który szanuje indywidualną linię rozwoju każdego dziecka. Uczy opiekunów wychowania, w którym prawa i zasady ustanowione są dla dziecka i w obszarze rozeznania jego możliwości – a nie przeciw niemu.

Proponowane szkolenie skierowane jest do tych opiekunów, wychowawców, terapeutów, którzy chcą pracować z dziećmi inaczej, w sposób bardziej świadomy swoich reakcji i zachowań. Daje możliwość głębszego poznania siebie i przepracowania swoich postaw, szczególnie w sytuacji długotrwałej, stałej pracy z dziećmi. Pozwala także osiągać cele wychowawcze  i terapeutyczne w obszarze wzajemnego szacunku i zrozumienia.

 

PLAN SZKOLENIA


1. Wprowadzenie w krótkie podstawy teoretyczne dotyczące tworzenia relacji, zagadnienia potrzeb         międzyludzkich- rodzaje relacji i potrzeb. Czym jest zdrowa  asertywność – ćwiczenie

2. O pozytywnych i nieakceptowanych postawach dorosłego wobec dziecka i jego zachowań- przegląd i ćwiczenia praktyczne

3. O języku przemocy w kontakcie z dzieckiem – słowa, gesty i reakcje dorosłego – wstęp i ćwiczenia praktyczne

4. O języku uważności, który daje wsparcie –  o porozumiewaniu się BEZ przemocy (czyli trochę o żyrafach) i o dobrej komunikacji

5. O języku żyrafy i języku szakala- jak te dwa języki rozpoznać i odróżniać –  ćwiczenia praktyczne

6. Charakterystyka pojęcia przemocy emocjonalnej wobec dziecka, w tym przemocy niezamierzonej i ukrytej – rozpoznawanie i ćwiczenia praktyczne

7. Jak uważnie budować kompetencję i siłę dziecka – dobre narzędzia i ćwiczenia praktyczne

8. Zaprezentowanie konkretnych narzędzi komunikacji wspierającej w sytuacjach trudnych oraz w sytuacjach życia codziennego w relacji z dzieckiem /słowa, gesty, zachowania, wzorce/- ćwiczenia praktyczne

9. Poznanie konkretnych narzędzi umożliwiających zwiększenie świadomości emocji własnych terapeutów i opiekunów w odpowiedzi na zachowania i  uczucia dziecka

 

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

Szkolenie kierowane jest dla: psychologów, wychowawców, nauczycieli, studentów ostatnich lat psychologii
i pedagogiki. Proponowane warsztaty, tworzone według autorskiego Programu Przeciwdziałania i Zapobiegania Przemocy Emocjonalnej Wobec Dziecka, skierowany jest do tych opiekunów, wychowawców i specjalistów, którzy chcą pracować z dziećmi inaczej, w sposób bardziej świadomy swoich reakcji i zachowań.

 

EFEKTY SZKOLENIA

Warsztaty są okazją:

  1. … nowego spojrzenia na towarzyszenie dziecku, na pracę z dzieckiem, daje osobom, które stają się nauczycielami dziecka, możliwość poznania, przyswojenia i przekazania wielu konkretnych wspierających zachowań w tej dziedzinie.
  2. … poznania dobrych metod zapobiegania deficytom emocjonalnym małych ludzi, są także okazją do poznania sposobów mądrego wspomagania rozwoju dziecka. Przygotowują opiekunów do tworzenia procesu wychowawczego wolnego od elementów przemocy, procesu który szanuje indywidualną linię rozwoju każdego dziecka.
  3. … poznania sposobu wychowania, w którym prawa i zasady ustanowione są w obszarze szacunku dla każdego dziecka i w obszarze rozeznania jego możliwości.

Udział w warsztatach zmienia schematyczny sposób patrzenia na dziecko, uczy uważnego i świadomego porozumiewania się z dzieckiem, a tym samym umożliwia podniesienie standardów jakości opieki w każdym miejscu pracy z dzieckiem.

 

CENA SZKOLENIA:

250 zł- przy zapisie do 31.06.2019

280 zł- 01.07.2019 – 28.09.2019

 

 

W CENIE SZKOLENIA:

W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

 

UWAGA: Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa tylko do 30 dni przed planowanym szkoleniem. Późniejsza rezygnacja nie skutkuje zwrotem wniesionych opłat.

Jak się zapisać
Kliknij przycisk "Zarejestruj się", który przeniesie cię do rejestracji lub wejdź w osobną stronę Rejestracja w menu górnym.