Course

Leczenie następstw traumy u dzieci i dorosłych– pomoc interwencyjna, diagnoza i terapia w modelu poznawczo-behawioralnym

Data 2020-11-21 do 2020-11-22
Harmonogram zajęć Sobota 10.00-19.00
Niedziela 9-15.30
Adres ul. Limanowskiego 9/4
Godziny szkoleniowe 18 h
Zaświadczenie Tak
Koszt od 420 zł
Opis Szkolenia

OPIS SZKOLENIA

Traumę definiuje się jako zdarzenie, w którym wystąpiło ryzyko śmierci bądź poważnego uszkodzenia
ciała lub naruszenia jego integralności. Większość ludzi w ciągu swojego życia doświadcza przynajmniej jednego traumatycznego zdarzenia, a spośród nich spora część doświadczy w ich następstwie długotrwałego cierpienia psychicznego o różnym nasileniu.

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnika do pracy z ofiarami traumy, zarówno dziećmi jak i dorosłymi. Pozwoli zrozumieć i ocenić następstwa traumy a dzięki temu przeprowadzić skuteczną interwencję i udzielić adekwatnej pomocy.

Szkolenie obejmuje 18 godzin dydaktycznych i będzie miało charakter interaktywny. Część wykładowa będzie przeplatała się z odgrywaniem scenek przez osobę prowadzącą i uczestników na forum grupy oraz ćwiczeniami w parach i podgrupach.

HARMONOGRAM

sobota 10.00- 19.00
niedziela 09.00- 15.30

PLAN SZKOLENIA 

1. Rodzaje zdarzeń traumatycznych i reakcji potraumatycznych. Wstęp teoretyczny.
2. Diagnoza zaburzeń potraumatycznych – teoria połączona z ćwiczeniami.
3. Metody stabilizacji emocjonalnej – część praktyczna.
4. Przetwarzanie emocjonalne traumy – podstawy teoretyczne uzasadniające ponowne
odtwarzanie traumy, przeciwskazania.
5. Jak wyjaśnić i uzasadnić cele ekspozycji na wywołanie wspomnień zdarzenia
traumatycznego? – część ćwiczeniowa.
6. Omówienie trudności występujących podczas ekspozycji – dyskusja.
7. Przetworzenie ekspozycji – w jaki sposób omówić ekspozycję? Na co zwrócić
szczególną uwagę?
8. Jeśli nie ekspozycja to co? Inne metody pomocy ofiarom traum.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów oraz studentów ostatnich lat, a także osób pracujących
w placówkach i instytucjach udzielających pomocy ofiarom traum.

EFEKTY SZKOLENIA

W trakcie szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę, w jaki sposób udzielić interwencyjnego i
terapeutycznego wsparcia osobom, które doświadczyły zdarzenia traumatycznego; nauczy się
rozróżniać zaburzenia potraumatyczne oraz pozna sposoby oddziaływań terapeutycznych wobec
dzieci i dorosłych w modelu poznawczo-behawioralnym, o udowodnionej naukowo skuteczności.
Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy. Dzięki takiej formule będzie możliwość
natychmiastowego wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce.

CENA:

420 zł – przy wpłacie całej kwoty do 20.09.2020
470 zł- przy wpłacie całej kwoty od 21.09 2020

W CENIE SZKOLENIA:

W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, soki, woda, owoce, przekąski). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

UWAGA:

Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa tylko do 31 dni przed planowanym szkoleniem. Późniejsza rezygnacja nie skutkuje zwrotem wniesionych opłat.

Prowadzący
Absolwentka psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej) po ukończonych czteroletnich studiach podyplomowych pod kierownictwem dr Ewy Pragłowskiej i dr Agnieszki Popiel na Uniwersytecie SWPS.
Jak się zapisać
Kliknij przycisk "Zarejestruj się", który przeniesie cię do rejestracji lub wejdź w osobną stronę Rejestracja w menu górnym.