Contact Info
Phone:
Małgorzata Zalewska

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie.
Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej) po ukończonych czteroletnich studiach podyplomowych pod kierownictwem dr Ewy Pragłowskiej i dr Agnieszki Popiel na Uniwersytecie SWPS.

Trenerka psychologicznych warsztatów grupowych – ukończone dwuletnie podyplomowe studia z zastosowania psychologicznego warsztatu grupowego w Podyplomowym Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie Instytutu Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – wieloletnia konsultantka i interwentka w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

W latach 2015 – 2018 współpracowała z Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania ICGZ w projekcie naukowo-badawczym „Trakt 3 -PTSD: diagnoza, terapia, profilaktyka”. Przeszła szkolenie w zakresie terapii skoncentrowanej na traumie metodą przedłużonej ekspozycji (PE). Będąc członkiem zespołu terapeutów zdobyła bogate doświadczenie w leczeniu PTSD tą metodą.

W latach 2016-2018 w zarządzie Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPiB). Członek Association for Contextual Behavioural Science (ACBS) oraz jego polskiego oddziału – ACBS Polska.

Prowadzi prywatną praktykę w nurcie poznawczo-behawioralnym, pracując w modelu transdiagnostycznym ACT (Terapia Akceptacji i Zaangażowania), jak również metodą DBT(Terapia Dialektyczno-Behawioralna) i ST (Terapia Schematu).

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej) po ukończonych czteroletnich studiach podyplomowych pod kierownictwem dr Ewy Pragłowskiej i dr Agnieszki Popiel na Uniwersytecie SWPS.

Szkolenia