Contact Info
Phone:
Mirosława Jawor

Dr n. hum., specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. małopolskie.

Od roku 1988 pracuje jako psycholog i psychoterapeuta w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, początkowo w oddziale stacjonarnym a od roku 1998 w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nastroju i Emocji. Pracuje również w Krakowskim Ośrodku Psychoterapii i Psychologii Klinicznej Integrity. W ramach pracy klinicznej zajmuje się diagnozą i psychoterapią pacjentów z zaburzeniami afektywnymi, nerwicowymi i z zaburzeniami osobowości. W Szpitalu Uniwersyteckim jest odpowiedzialna za szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, prowadząc zajęcia z psychopatologii, diagnozy klinicznej i psychoterapii depresji.

Prowadzi wykłady i warsztaty na akredytowanych kursach z psychoterapii oraz z psychologii klinicznej (m.in. Szkolenie Specjalizacyjne z psychologii klinicznej w Krakowie i Katowicach, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Ośrodek Psychoterapii Systemowej, Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia i Rozwoju Psychoterapii)

Jest autorem wielu artykułów i wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu psychopatologii i psychoterapii depresji.

 

Dr n. hum., specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej woj. małopolskie. Od roku 1988 pracuje jako psycholog i psychoterapeuta w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, początkowo w oddziale stacjonarnym a od roku 1998 w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nastroju i Emocji. Pracuje również w Krakowskim Ośrodku Psychoterapii i Psychologii Klinicznej Integrity.

Szkolenia